สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 11466  ครั้ง

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ทัศนศึกษา ป.4-6...###

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านป่าซางฯ ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าเที่ยวชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง(สนามบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน

     โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.อนวัช อุ่นกอง คณะครูและนักเรียน ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดท่าช้าง และโรงเรียนวัดเต่าทอง จังหวัดสุโขทั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : งานนิทรรศการ เปิดรั้วชมพู ดำ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

     นายชยภัทร เถื่อนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต3 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ เปิดรั้วชมพู ดำ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม โดยได้รับการกล่าวรายงานจาก นายชูกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
หัวข้อข่าว : การดำเนินโครงการไร้สัญชาติร่วมกับมูลนิธิ ADRA ประเทศไทย

     วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิแอ๊ดแวนติสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาเทาทุกข์ (ADRA)ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการไร้สัญชาติเพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านสัญชาติ และสถานะบุคคล ให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง

     โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ ฐานคำปฏิญาณและระเบียบแถว ฐานสัมผัสและพิสูจน์กลิ่น ฐานย่อง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอารียาวิทย์
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

     ..........มื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนอารียาวิทย์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียน Discovery Center ขององค์การบริหารส่วนจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ทัศนศึกษา ป.1-3...###

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียน-ผู้ปกครอง และคณะครู โรงเรียนบ้านป่าซางฯ ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าชมสัตว์สายพันธุ์ต่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ทดลองถ่ายทอดสด…###

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายวินิจฉัย ใสมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้ทดลองการถ่ายทอดสด โดยพูดคุยพบปะนักเรียนในชั้นเรียนส่งสัญญาภาพ-เสียง ผ่านทางโท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำจำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำจำปลูกสตรอเบอรี่

     โรงเรียนบ้านน้ำจำ อ.แม่สาย สพป.เชียงราย เขต 3 โดย ผอ.จำรัส กิติศรี ได้ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้วัสดุธรรมชาติในการดูแลรักษา ปลอดสารพิษ ปลอดภัย และยังเป็นการจัดกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร 3 ออกนิเทศก์ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

     นางอรินลันธ์ จันทร์เลน และนายสุวัฒน์ สุขศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้มาติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : งานคืนสู่เหย้าชาวชมพู ดำ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

     นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รองฯ ผอ.สพป.ชร3 เป็นประธานเปิดงาน คืนสู่เหย้าชาวชมพู ดำ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม โดยได้รับการกล่าวรายงานโครงการจาก นายสมชาย แดนแก้วรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถาน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…เยี่ยมชมโรงเรียน…###

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้เตรียมการต้อนรับ ท่านผอ.สมเพชร โนสี และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงาน โ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด…###

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าซางฯได้เข้าร่วม กิจกรรมเดินทางไกล ร่วมกับโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) ฯลฯ โดยมีนายชมพร จับใจนายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแว่น เป็นประธา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : เปิดอาคารเชียงแสนประชานุสาสน์

     $$$...ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เนื่องด้วยระบบแม่ข่าย SERVER เกิดปัญหาทำให้ข้อมูลหายทั้งหมด

     เนื่องด้วยระบบแม่ข่าย SERVER เกิดปัญหาด้านอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซึ่งไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ จึงทำให้ข้อมูลในแม่ข่าย Server หายทั้งหมด ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สมาชิกเครือข่ายข่าวการศึกษา E-network......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560