สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 13297  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนาป่าคัพ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดท้องคุ้ง

     เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบไผ่
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

     นางสาวรำเรียง อ่อนน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้มอบหมายคณะครูนำนักเรียน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น เดินทางไป......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบไผ่
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายวันพุธ

     นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนบ้านมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้นำคณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น มาออกกำลังกาย ณ สนามด้านหน้าอาคาร อบจ. เมื่อวันพุธ ที่ 15 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบไผ่
หัวข้อข่าว : เวียนเทียนวันมาฆบูชา 2560

     นางสาวรำเรียง อ่อนน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้มอบหมายคณะครูนำนักเรียน ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมสวดมนต์ ฟังธรร......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบไผ่
หัวข้อข่าว : สอบ o – net ประจำปี 2560

     โรงเรียนบ้านมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สพป. ชลบุรีเขต 1 ได้เป็นสถานที่สอบ o – net ณ บริเวณชั้น 2 อาคารใหม่ อบจ. เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นศุนย์สอบให้กับนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชากพุดซา
หัวข้อข่าว : กรรมการศึกษานิเทศก์ ดูงานโรงเรียนคุณธรรม

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ชบ.เขต 1เข้าดูงานโรงเรียนคุณธรรม โดยมี ศน.กานดา พุทธรักษา ศน.ประภาศรี พิทอนวอน และท่านผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านหนองใหญ่ เป็นคณะกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในสหวิทยาเขตหนองใหญ่

     ในวันที่ 19-21กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ.1 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเด......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     ในวันที่ 16-18กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ.1 ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ ที่ 1ึ7 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : บุญญราศรีเกมส์

     วันศุกร์ ที่ 1ึ7 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนวัดดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" ได้จัดงานกีฬาสีประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้าของวันมีการเดินขบวนพาเหรดและมีการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณกมล จารุสิริลาภและคุณลลิตา วชิระนันทกุลเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี จำนวน ๑......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : กีฬาสี "บุญญราศรีเกมส์"

     โรงเรียวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้ชื่อ "บุญญราศรีเกมส์" โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล ปร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : กีฬาสีภายใน

     ณ โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" เนื่องจากว่าทางโรงเรียนจะมีการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้นช่วงบ่ายของวัน วันพุธที่ 15 กุมภ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

     โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) นำโดยนางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้สนองนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
หัวข้อข่าว : เปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) โดยนางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

     นำโดยนางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้โดยร่วมกับสำนักงานคณ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560