http://www.kroobannok.com/81196" />

ไฟเขียวขยายวงเงินกู้
กองทุนหมุนเวียนล้างหนี้ครู
 

ไฟเขียวขยายวงเงินกู้
กองทุนหมุนเวียนล้างหนี้ครู
               คกก.กองทุนเงินหมุนเวียนฯไฟเขียวแก้ไขหลักเกณฑ์ปรับเพิ่มวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 5 แสนบาทจากเดิม 2 แสนบาท เตรียมวงเงินไว้รอ 450 ล้านบาท คาดประกาศใช้เกณฑ์ใหม่ก.พ.นี้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.ให้ปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมเป็นรายละไม่เกิน 500,000 บาทจากเดิมไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยและการผ่อนชำระยังคงเดิมคือ ร้อยละ 4 ต่อปีผ่อนชำระ 8 ปี หรือ 96 งวด เพราะอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถือว่าต่ำกว่าสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.25 และร้อยละ 6.9 ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า 2.ในการยื่นขอกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นการกู้ยืมเพื่อไปล้างหนี้สินที่กู้มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีกู้เงินมาจากแหล่งอื่นเพียง 2 เดือนจะไม่เข้าเงื่อนไขเพราะหลักการของกองทุนฯนั้นเพื่อให้ครูนำเงินไปล้างหนี้ 3.ให้ปรับลดอายุการรับราชการของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินซึ่งเดิมกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีเป็นไม่น้อยกว่า 3 ปีแต่ในการพิจารณาปล่อยกู้คณะกรรมการฯจะดูที่ผู้มีอายุราชการมากก่อน 4.การค้ำประกัน กำหนดให้กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาทต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน กู้ไม่เกิน 500,000 บาทมีผู้ค้ำประกัน 2 คนโดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า เท่ากับหรือมากกว่าผู้กู้ และ5.กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของผู้กู้ยืม ต้องรับรองการหักเงินรายเดือนเพื่อชำระหนี้ของผู้กู้ในแต่ละเดือนด้วย “จุดเด่นของการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้กู้ยืมมีโอกาสหลุดพ้นจากการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยแพง นอกจากนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้กู้กับทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ด้วยเพราะในการพิจารณาปล่อยกู้จะเอาข้อมูลมาดูว่าผู้ยื่นกู้มีการกู้ซ้ำซ้อนมากน้อยแค่ไหน เพื่อดูแลไม่ให้ครูก่อหนี้เพิ่ม หรือขยายวงเงินการก่อหนี้ที่มากเกินไป”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ในปี 2560 กองทุนฯ มีวงเงินสำหรับปล่อยกู้ทั้งสิ้น 450 ล้านบาท โดยเบื้องต้นกรมบัญชีกลางได้จัดสรรงบประมาณมาแล้ว 100 ล้านบาทและเริ่มทยอยปล่อยกู้ไปแล้ว 40. 6 ล้านบาท จำนวน 209 ราย วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดิม จากผู้ยื่นขอกู้ทั้งหมด 414 ราย ไม่อนุมัติ 205 ราย เนื่องจากผู้ขอกู้มีเงินเดือนเหลือใช้ภายหลังจากหักชำระหนี้ไม่ถึง 30% เป็นเงื่อนไขสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งไปปรับปรุงรายละเอียดเสนอให้ตนลงนาม คาดว่าจะประกาศได้ภายในเดือนก.พ.2560 นี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/81196
          @@@เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ. 1เวลา 13.00 -14.00 น.ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุงได้ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการคุมสอบ O-NETเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NETของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ (ปรัชญากร...ภาพ / เสาวนีย์...ข่าว)@@@
           @@@เมื่อวันพุธที่1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ. 1ได้จัดทำโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1และนักเรียนอนุบาล2 จำนวน 78 คน 3 ห้องเรียน (ปรัชญากร...ภาพ / เสาวนีย์... ข่าว) @@@
 

ข่าวย่อย
          @@@ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13:00 น. คณะกรรมการจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 6 ชลบุรี เข้าตรวจผลการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยคณะครู ร.ร.บ้านชากพุดซา นำเสนอผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดแสดงกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมชมโรงเรียน (ภาพ/ข่าว มนัสวี พิกุลทอง)@@@ เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) นำโดย นายคำนวณ ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ศึกษาดูงาน "เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนตามแนวพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีคณะครูและเด็กๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งนี้ในศึกษาเป็นการนำทรัพยากรในหมู่บ้านมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การสร้างอาชีพให้กับนักเรียน เช่น การถักหมวก เพื่อสร้างความอบอุ่นกับตัวเองและคนในครอบครัว และจำหน่ายเป็นอาชีพ การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำอาหารแปรรูป และอื่นๆอีกมากมาย ดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายโดยใช้ชีวิตและพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างคุณค่า (ธนาภรณ์ :ภาพ/ข่าว)@@@

 


ฉบับที่ 3 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1134 ครั้ง Your IP Address is 54.204.106.194
          @@@วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำบุคลากร เคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญาณเขตสุจริต ทุกวันจันทร์ตามโครงการเขตสุจริต ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ( กุศาวดี: ข่าว/ภาพ)@@@
 


          

 
          @@@เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ.1 เวลา12.30 น.ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุงได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทไร้สายประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ช้อปปิ้งซึ่งแข่งขันในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์ค้าส่งเดอะฮับ เชียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นักเรียนจำนวน 3 คนและครูผู้ฝึกสอน 1 คน(ปรัชญากร...ภาพ / เสาวนีย์...ข่าว) @@@
           @@@วันที่ 31 มกราคม 2560 ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำเดือนมกราคม ตามโครงการเขตสุจริต ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3( กุศาวดี ข่าว/ภาพ)@@@

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
@@@วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำบุคลากร เคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญาณเขตสุจริต ทุกวันจันทร์ตามโครงการเขตสุจริต ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ( กุศาวดี: ข่าว/ภาพ)@@@
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
@@@วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้มาประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้มอบหมายให้ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชลบุรี 5 หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษา และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้นจำนวน 180 คน เข้าร่วมประชุมโดยมี ท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจ @@@
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
@@@วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้มาประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้มอบหมายให้ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชลบุรี 5 หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษา และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้นจำนวน 180 คน เข้าร่วมประชุมโดยมี ท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ)@@@
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า