@@@ ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี @@@ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี @@@

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ทางภาคใต้
 

นำร่องแก้หนี้!!
สกสค.นำร่องแก้หนี้ครูวิกฤตล็อตแรก
               เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาหนี้สินต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากทุกจังหวัดร่วมรับฟังนโยบาย ประมาณ 260 คน ว่า จากการสำรวจข้อมูลพบว่า มีผู้ที่มีหนี้สินขั้นวิกฤตประมาณ 30,000 คน มีหนี้เฉลี่ยคนละ 2-3 ล้านบาท ซึ่งการแก้ไขปัญหา สกสค.จะเริ่มนำร่องแก้ไขปัญหาให้ครู ทั้งที่ยังประจำการอยู่ และออกจากราชการไปแล้ว โดยคัดเลือกผู้ที่เป็นหนี้วิกฤตจังหวัดละ 10 คน รวม 770 คน ในกลุ่มที่เป็นหนี้วิกฤตสูงถูกยื่นฟ้อง กำลังจะล้มละลายก่อน โดยให้รวมหนี้สินที่ครูมีทั้งหมดเป็นก้อนเดียว สกสค.จะส่งเงินชำระหนี้ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยครูต้องมาทำสัญญากู้เงิน และผ่อนชำระที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม ถูกขึ้นเครดิตบูโรกับ สกสค.ผู้บังคับบัญชาต้องเซ็นอนุมัติการกู้ และต้องไม่ให้ครูที่ร่วมโครงการไปกู้ที่ไหนอีก โดย สกสค.มีทุนเริ่มต้นในการดำเนินโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท และจากการเจรจากับสถาบันการเงิน 3-4 แห่งยินดีเข้าร่วมโครงการ
          @@@วันที่ 21 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรม แข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเผด็จ ภู่ประจำศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานดำเนินกิจกรรม และทีมนักกีฬา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย/หญิง รร.บ้านหนองชา ก รุ่นอายุ 15 ปี ชาย รร.บ้านหนองชาก และรุ่น 15 ปี หญิง รร.ชุมชนวัดหนองรี@@@
           @@@วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถอเนกประสงค์วัดราษฎร์ศรัทธา (กิตติพงษ์...ภาพ/ข่าว)@@@
 

ข่าวย่อย
          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำบุคลากรไปทำบุญ ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง ชลบุรี เนื่องในวันเกิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (กุศาวดี ภาพ/ข่าว)

 


ฉบับที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1133 ครั้ง Your IP Address is 54.204.106.194
          @@@วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้มาประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้มอบหมายให้ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชลบุรี 5 หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษา และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้นจำนวน 180 คน เข้าร่วมประชุมโดยมี ท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ)@@@
 


          

 
          @@@วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อ.เมือง จ.ชลบุรี และเวลา 16.30 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมครบกำหนด สตมวาร (100 วัน) ณ วัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี@@@
           @@@ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีประกาศฉบับที่ 19 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมถึงโรงเรียนที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% นั้น นับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และโรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราฎร์อุปถัมภ์เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนั้น ช่วงบ่ายของวัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 ทางคณะกรรมการจากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"เพื่อเยี่ยมชมและดูผลงานเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในโครงการ โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดยการเยี่ยมชมผลงานโรงเรียนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ปริญดา:ภาพ/ข่าว)@@@

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
@@@วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำบุคลากร เคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญาณเขตสุจริต ทุกวันจันทร์ตามโครงการเขตสุจริต ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ( กุศาวดี: ข่าว/ภาพ)@@@
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
@@@วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้มาประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้มอบหมายให้ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชลบุรี 5 หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษา และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้นจำนวน 180 คน เข้าร่วมประชุมโดยมี ท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจ @@@
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
@@@วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้มาประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้มอบหมายให้ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชลบุรี 5 หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษา และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้นจำนวน 180 คน เข้าร่วมประชุมโดยมี ท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ)@@@
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า