สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 13958  ครั้ง

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดี กับนายสนิท วงศ์โห้

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับนายสนิท วงศ์โห้ ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สังกัดสำนักการศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ (ภัสสิร์ญา:ภาพ/ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง การสร้างเจตจำนงในการบริหารราชการ

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สพป.ลำปาง เขต 2 ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงการสร้างเจตจำนง ในการบริหารราชการ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 กับข้าราชการในสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ แม่จันทร์สม อินหน่อแก้ว

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดยนายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย คณะข้าราชการ สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ แม่จันทร์สม อินหน่อแก......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เปิดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายบุญส่ง กิ่งก้า รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.ลำปาง เขต 2 (ภัสสิร์ญา:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เปิดการอบรมโครงการพัฒนาสภานักเรียนสู่สากล ประจำปี 2560

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสภานักเรียนสู่สากล ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้รับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :52020024
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง กับกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยวัฒน์ ฉัตรอินต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง ณ บริเว......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) อ.สบปราบ

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบปราบ อ.สบป......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) อ.เสริมงาม

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม อ.เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรัยนอนุบาลเสริมงาม
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (nt)

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (Nation Test : NT) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม อ.เสริม......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) และการใช้ข้อสอบกลาง

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ระดั......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านแม่ทะ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ สพป.ลป.2 นำโดย ผอ.วาด ปองรักษ์ ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสี อนุบาลเกาะคาเกมส์ 2016

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:30 น. : โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 1

     เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 1 จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนธรรม ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
หัวข้อข่าว : มัคคุเทศน์น้อยโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมัคคุเทศน์น้อยโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 800 คน ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวังพร้าววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

      เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนวังพร้าววิทยาจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เริ่มเปิดกองฯ ที่สนามโรงเรียนวังพร้าววิทยา จากนั้นออกเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560