สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 5452  ครั้ง

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเกาะแรต
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร) ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนวัดเกาะแรต(อุภัยเพชรพิทยาคา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสาธารณะสุขจังหวัดนครปฐม

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์โดยนายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสาธารณะสุขจังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาย......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ....."GOODNESS MARCHING"......

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีคณะประเมินจากมูลนิธิครูของแผ่นดินเข้ามาประเมินกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค นันท์นภัส/ข่าว : ปรัญญา/ภาพ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2559.

     นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะครูและนักเรียน มาทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรมนำนักเรียนมา สมาทานรับศีล......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ..."ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี"....

     ขอขอบคุณ คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์และครอบครัว ที่ได้มอบกระเป๋าเรียนให้กับนักเรียนกลุ่มบางหลวง โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในการมอบ และโรงเรียนวัดบาง......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : .....การตรวจสอบการดำเนินการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560......

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้มีคณะตรวจสอบภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าตรวจสอบ นันท์นภัส/ข่าว : ปรัญญา/ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ..." "GOODNESS MARCHING""....

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ได้มีคณะประเมินจากมูลนิธิครูของแผ่นดินเข้ามาประเมินกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี ระดับจังหวัด นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : .....ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 66......

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับเกียรติจาก สพฐ.ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเกาะแรต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร) นำนักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๐

     วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร)) ได้พานักเรียนไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งโ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

     วันที่10 ก.พ.2560 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม นำโดย ผอ.เพิ่มศักดิ์ อุ่นไทยแท้ นำคณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสิรินธรเทพรัตนารามฯ ต.อ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6.

     โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนภายในกลุ่มไร่ขิงพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบางกระทึก โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด โรงเรียนบ้านบางเตย โรงเรียนบ้านท่าตลาด นำลูกเสือ-เนตรนาร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตอบคำถามห้องสมุด [โครงการรักการอ่าน]

     กิจกรรมตอบคำถามห้องสมุดโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต2 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุด วิธีการในการดำเนินกิจกรรมคือ (1) ตั้งคำถามไว้ที่บอร์ด จำนวน 1 คำถาม (2) วางกล่อง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา2559.

     นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาระงานสายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผลในระดับต......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวัสดีปีใหม่.

     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 ขอให้ท่านผู้อำนวยการมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีค......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
หัวข้อข่าว : รางวัลเหรียญทองระดับชาติ

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 นายวศิน คำเสาร์ ผู้ฝึกซ้อมครูชลลดา สท้านพล กิจกรรมการแข่งขั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560