สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 5201  ครั้ง

อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ทูตฟินแลนด์ร่วมงานการศึกษาที่เพชรบูรณ์

      ทูตฟินแลนด์ร่วมงานการศึกษาที่เพชรบูรณ์.....เมื่อวันเศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560รร.บ้านหัวนา ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ....นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์ร......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : กีฬาขยายโอกาสเกมส์ ครั้งที่ 4 สพป.เพชรบบูรณ์ เขต 1

     กีฬาขยายโอกาสเกมส์ ครั้งที่ 4 สพป.เพชรบบูรณ์ เขต 1.....ดร.ธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนขยายโอกาส ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู .......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :banwangchanangschool
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบภายในสัญจรกลุ่มท้ายดงวังหิน

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยนางมาลี ไกรพรศักดิ์ คำเมือง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวศรัญรัตน์ เกื้อธนวรรธน์ นักวิชากา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปากน้ำ

     โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี - ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปากน้ำ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมการเข้าค่ายค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นขาดแคลนด้านการก่อสร้างโรงเรียนในกลุ่มเอราวัณตาดหมอก

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางกรณี ต๊ะอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหิน

     เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านวังหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน ณ โรงเรียนบ้านวังชะนาง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มโรง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการฯ ของ สพฐ.ออกติดตามการใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนฯ PISA ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

      ....เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการติดตามการใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัมนาความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ของสำนักงานคณะกรรมการ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560

     ผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเบาะ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตะเบาะ แนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถาบันต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาการเกษตรเพชรบูรณ์ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :banwangchanangschool
หัวข้อข่าว : 9-10 ก.พ.60 รร.บ้านวังชะนาง เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬานักเรียน รอบคัดเลือก

     ..นางอรทัย อินกานทุม ประธานกลุ่ม รร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน ทั้ง 11 รร. ร่วมกันจัดกีฬานักเรียนรอบคัดเลือก ณ สนามกีฬา รร. บ้านวังชะนาง โดยมีกีฬาหลายประเภ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับมอบถนน ห้องน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็นฯ

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบถนนโรงโม่หินพฤติพงษ์พัฒนา ห้องน้ำสร้างสุข และเครื่องทำ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพฟ.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมมัจฉากาชาด ปี 2560

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับชมรมผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ เป็นวันที่ 4 ของงาน โดยในส่วนของพื้นที่จัดกิจกรรมมัจฉาก......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ศธจ.เพชรบูรณเปิดป้ายอาคารประชารัฐที่ตำบลน้ำร้อน

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ธวัช กงเติม ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์เป็นประธานในการเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์ ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ เป็นสนามสอบโอเน็ตของกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก

     เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านปากน้ำได้เป็นสนามสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2559 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำการสอบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำการส......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบง
หัวข้อข่าว : ครูประยุทธ ปึงตระกูล เลี้ยงอาหารก๋วยจับนักเรียนโรงเรียนบ้านบง

     วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ครูประยุทธ ปึงตระกูล เลี้ยงอาหารก๋วยจับนักเรียนโรงเรียนบ้านบง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560