สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 79742  ครั้ง

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

     ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : "ศาสตร์ของพ่อ..สานต่อพอเพียง ปั้นพรตให้เป็นเพชร" และกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559

      นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ "ศาสตร์ของพ่อ..สานต่อพอเพียง ปั้นพรตให้เป็นเพชร" และกิจกรรมเปิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนนทรีวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีประดับอินทรธนูแก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.20 น. ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูแก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนนทรีวิทยา
หัวข้อข่าว : ติว O-Net ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมติว O-Net ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนนทรีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอำลาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมอำลาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ได้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักเรียนระดับชั้นอื่นร่วม......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนนทรีวิทยา
หัวข้อข่าว : มอบธงโรงเรียนแก่ประธานนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้มอบธงโรงเรียนแก่ประธานนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ที่ผ่านการเลือกตั้งจากนักเรียนโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : นิทรรศการ “พลวัตการศึกษา บดินทรเดชา ๔.๐” (BODIN DYNAMIC EDUCATION 4.0)

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลในโครงการความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเล่ย์บอลให้แก่นักเร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
หัวข้อข่าว : มอบประกาศเกียรติคุณบัตร กิจกรรมชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต ครั้งที่ 13

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิตครั้งที่ 13 โดยมี นายจิณณภัทร พ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรสอบธรรมศึกษา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและตัวแทนนักเรียนซึ่งสอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนผู้นำการออมดีเด่น

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 งานธนาคารโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนผู้นำการออมดีเด่น ในโครงการชีวิตพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : “วันเกียรติยศ ลูกเจ้าฟ้าฯ”

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตร เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : งานทอดผ้าป่าการศึกษา มหากุศล สตรีวิทยา ๒

     ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา ๒ สมาคมศิษย์เก่าสตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการการเครือข่ายผู้ปกครอง และโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ร่วมกันจัดทอดผ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : มุฑิตาคารวะ ผอ.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร จัดพิธีมุฑิตาคารวะ นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีทอดผ้าป่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

     ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 5 กลุ่มบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อกา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560