***********รร.วัดด่านช้าง...........รร.วัดดอนประดู่......และรร.อนุบาลด่านช้าง รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง*************

รร.อนุบาลด่านช้าง รับการประเมิน
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ
 

รร.อนุบาลด่านช้าง รับการประเมิน
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ
               16 ก.พ.2560 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นายปัญญา แก้วกียูร ผู้แทนกระทรวง ประธาน พร้อมด้วย นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด นางสาวปัทมา วิญญูกูล ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด นางไพจิตรา นาคแย้ม ผู้แทนกระทรวงฯ กรรมการและเลขานุการ และนางสาวพัชณี เพชรอาวุธ ศธภ.4 ผู้ช่วยเลขานุการ ได้เข้าประเมิน รร.อนุบาลด่านช้าง เพื่อประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ได้รับการต้อนรับจาก นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายอนุชา เงินแพทย์ ผอ.รร.อนุบาลด่านช้าง พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู มาให้กำลังใจ ซึ่ง รร.อนุบาลด่านช้าง ได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว ครั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ซึ่งหมายถึงโรงเรียนทั่วไปที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วพัฒนาตนเองในระดับก้าวหน้า จนเป็นแบบอย่าง ขยายผลสร้างเครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 11 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1736 ครั้ง Your IP Address is 54.204.106.194
          คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นายปัญญา แก้วกียูร ผู้แทนกระทรวง ประธาน พร้อมด้วยคณะ เข้าประเมิน รร.อนุบาลด่านช้าง ได้รับการต้อนรับจาก นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายอนุชา เงินแพทย์ ผอ.รร.อนุบาลด่านช้าง พร้อมคณะ
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นายปัญญา แก้วกียูร ผู้แทนกระทรวง ประธาน พร้อมด้วยคณะ เข้าประเมิน รร.อนุบาลด่านช้าง ได้รับการต้อนรับจาก นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายอนุชา เงินแพทย์ ผอ.รร.อนุบาลด่านช้าง พร้อมคณะ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ได้รับการต้อนรับจาก นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายมานพ พุ่มสาขา ผอ.รร.วัดดอนประดู่ พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู มาให้กำลังใจ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนชั้นอนุบาล รร.วัดด่านช้าง รายงานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
6 ก.พ.60 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายวิทยา ยางสุด รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมรับฟังนโยบายการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จาก สพฐ.
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
4-5 ก.พ.60 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ นายวิทยา ยางสุด นายณรงค์ พึ่งงาม และนายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบ O-Net ทุกโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ทั้ง 4 อำเภอ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 2 ก.พ.2560 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมสภากาแฟ โดยมี รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.กลุ่มเข้าร่วมประชุม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายให้ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
ร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า